Sociale leningen

Wie een bescheiden inkomen heeft kan onder bepaalde voorwaarden lenen bij het Vlaams Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor:

 • de aankoop van een woning of appartement
 • behoud van een woning of appartement na echtscheiding of stopzetting samenwonen
 • renovatie, aanpassing of verbetering van een woning of appartement

De meest recente voorwaarden voor een lening bij het Vlaams Woningfonds vindt u terug op www.vlaamswoningfonds.be

De meest recente voorwaarden voor een lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vindt u terug op www.vmsw.be. Een lening van de VMSW moet u aanvragen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arrondissement Leuven (SWaL) op www.swleuven.be 

Voorwaarden

Lenen bij het Vlaams Woningfonds

De sociale lening van het Vlaams Woningfonds is een woonkrediet voor gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen, het belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag niet lager zijn dan 9.546 euro en de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden:

Voor een woning in Tienen is dat:

 • voor een alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 38.146 euro
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 41.955 euro
 • voor alle anderen: 57.213 euro, verhoogd met 3.809 euro per persoon ten laste
  (Opmerking: een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste)

Voorwaarden:

 • de woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest
 • je bent minimum 18 jaar
 • de lening moet volledig zijn terugbetaald in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt
 • de woning is hoofdzakelijk bestemd voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan met de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden
 • de woning met beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen
 • de woning moet gedurende de ganse duur van de lening door de lener(s) bewoond worden en mag aldus niet verhuurd worden
 • je moet voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen; d.w.z. dat uw maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van de schuld te voldoen aan de normale gezinsbehoeften
 • de maximum verkoopwaarden van de woning op grondgebied Tienen:
  • bij 0, 1 of 2 personen ten laste: 222.000 euro
  • bij 3 personen ten laste: 233.100 euro
  • bij 4 personen ten laste: 244.200 euro
  • als er bij aanvraag een kind jonger is dan 6 jaar, komt er eenmalig 11.100 euro bij

 Opmerking: de hierboven vermelde maximum waarden:

 • zijn niet van toepassing indien de lening wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of
 • om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen in geval van echtscheiding of stopzetting van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd werd met een lening van het Vlaams Woningfonds
 • worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd

De verkoopwaarde van de woning wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.

 

Lenen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) / SWaL

De woonlening van de VMSW is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. Het belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag niet lager zijn dan 9.546 euro en de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden:

Voor een woning in Tienen is dat:

 • voor een alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 38.146 euro
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 41.955 euro
 • voor alle anderen: 57.213 euro, verhoogd met 3.809 euro per persoon ten laste

Voorwaarden:

 • de woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest
 • je bent minimum 18 jaar
 • de lening moet volledig zijn terugbetaald in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt
 • jij en de personen met wie je de lening aanvraagt, mogen alleen de woning waarvoor u de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Je mag ook geen andere bouwgrond of kavel volledig in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
 • Je moet kunnen aantonen dat u langdurig in België mag verblijven.
 • Je inkomen (zie hoger)

Procedure

Waar te bekomen:

Het Vlaams Woningfonds in Tienen:
Zitdag, elke maandagvoormiddag van 9u00 tot 12u00, uitsluitend na afspraak.
Voor een afspraak: tel. 02 548 91 44 of 02 548 91 58

Om u in te schrijven de woonlening van de VMSW maakt u een afspraak bij SWaL:
Sociaal Wonen arrondissement Leuven cvba-so
Wijgmaalsesteenweg 18 – 3020 Herent
tel: 016 31 62 00 – info@swleuven.be

Contact