Aanvullende renovatielening provincie Vlaams-Brabant

De lening is een renovatielening om de woningkwaliteit van gezinswoningen in Vlaams-Brabant te verbeteren. Deze lening kan nog tot 1 juli 2023 worden aangevraagd, daarna verdwijnt ze definitief.

Je kan de renovatielening gebruiken voor:

 • Dakwerken
 • Structurele werken aan de woning
 • Afbraak en plaatsing van buitenschrijnwerk
 • Plaatsing of vervanging van centrale verwarming
 • Plaatsing of vervanging van elektrische installaties
 • Vernieuwing van sanitair

Voorwaarden

 • De lening is voor natuurlijke personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen binnen de vastgestelde grenzen van het reglement die hun enige eigen woning in Vlaams-Brabant willen renoveren.Het gezamenlijk belastbaar inkomen bedraagt:
  • € 40.730 voor een alleenstaande
  • € 57.020 voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met € 4.160 per bijkomende persoon ten laste)
  • € 57.020 voor samenwonenden (eventueel te verhogen met € 4.160 per persoon ten laste).
 • De woning heeft een waarde die niet meer bedraagt dan de in het reglement bepaalde maximale verkoopwaarde.
 • Je hebt een nog lopende hypothecaire lening voor de aankoop of bouw van deze woning. 

Procedure

Dien je ingevuld aanvraagformulier in, samen met alle bijlagen via:

 • Mail naar wonen@vlaamsbrabant.be of
 • Per post aan Provincie Vlaams-Brabant, dienst wonen, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen.

Hulp nodig? De medewerkers van het wooninfopunt kunnen je helpen bij het invullen en verzamelen van de gevraagde documenten. 

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Het attest hoofdlening, in te vullen door de instelling die de hoofdlening heeft toegekend.
 • Een bewijs van het nettomaandinkomen (het attest werkgever of de twee meest recente loonfiches of een attest van de RVA of een attest van de mutualiteit).
 • Een kadastraal uittreksel met een overzicht van alle onroerende goederen van de aanvrager(s) mét vermelding van het kadastraal inkomen. Je voegt voor elke aanvrager afzonderlijk een persoonlijk kadastraal uittreksel toe. Vraag een kadastraal uittreksel aan.
 • Een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.
 • Een kopie van de aankoopakte van de woning. Ingeval een nieuwbouwwoning: een kopie van de aangegane leningen voor de bouw van de woning.
 • Een kopie van de bouwvergunning als dit vereist is voor de uitvoering van de werken.
 • Een uitgebreid bestek van de uit te voeren werken.
 • Als één of meerdere personen met een handicap deel uitmaken van het gezin: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt.

Bedrag

De lening bedraagt € 2.500 tot € 20.000. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap bedraagt het maximumbedrag € 22.500.

Regelgeving

Gedetailleerde uitleg betreffende de aanvullende renovatielening van de provincie kan je terugvinden op de website van de provincie Vlaams-Brabant.