Aanvullende renovatielening van de provincie Vlaams-Brabant verdwijnt

25
januari
2023
renovatie dak

De raad van de provincie Vlaams-Brabant schrapt vanaf 1 juli het reglement voor een aanvullende renovatielening. Dit reglement is door gelijkaardige Vlaamse initiatieven overbodig geworden. 

Sinds 1960 heeft de provincie Vlaams-Brabant een aanbod van aanvullende renovatieleningen om de woningkwaliteit van gezinswoningen te verbeteren. ​
​Deze renovatielening is destijds ontstaan om een leegte binnen het Vlaamse renovatiebeleid op te vullen. Heel wat woningeigenaars stonden immers voor de opgave om met een zeer beperkte financiële draagkracht, de kwaliteit en energieprestatie van hun woning te verbeteren. Een groot deel van deze doelgroep kon in het verleden weinig tot geen gebruik maken van financiële ondersteuning van hogere overheden. ​
​Om die reden was en bleef het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant lange tijd relevant.

Maar de laatste jaren zijn er in Vlaanderen heel wat stappen gezet op dat vlak, zoals recent de introductie van “Mijn Verbouwlening” en de ondersteuning van de renovatie van noodkoopwoningen via het Vlaamse “Noodkoopfonds”.

“Een groot deel van de doelgroep, die gebruik kon maken van de provinciale aanvullende renovatielening, kan nu gebruik maken van middelen van de Vlaamse overheid. Dit zorgde ervoor dat de vraag naar de aanvullende provinciale renovatielening afnam. De inzet die operationeel en financieel nodig is, is niet meer rendabel wegens het beperkte aantal toekenningen van nieuwe leningen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen.

​Voor woningeigenaars uit kwetsbare doelgroepen heeft de provincie Vlaams-Brabant nog wel de renovatieleningen met uitgestelde terugbetaling en renovatiebegeleiding. Dit aanbod beantwoordt vandaag beter aan de noden die er bij hen zijn.