Benedenstad herleeft: pilootproject voor renovatie

27
september
2019

Het pilootproject dat de stad Tienen samen met de provincie uitwerkte voor de renovatie van tien woningen in de benedenstad krijgt een vervolg. Vanaf 2020 kunnen er voor 10 woningen in Grimde en de Potterijwijk subsidies aangevraagd worden.

In maart 2017 startte de stad Tienen samen met de provincie Vlaams-Brabant een pilootproject op voor de heropleving van de benedenstad. De provincie stelde hierbij 300.000 euro ter beschikking voor de renovatie van tien woningen. Per woning kon er 30.000 euro in ‘subsidieretentie’ gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen. ‘Subsidieretentie’ wil zeggen het bedrag dat geleend wordt pas terugbetaald moet worden op het moment dat de woning verkocht of bij overlijden geërfd wordt.

Het project richtte zich vooral op 65-plussers die eigenaar zijn van een woning, maar met een klein inkomen of pensioen niet de nodige fondsen konden opbrengen voor broodnodige renovatiekosten of energiebesparende maatregelen. De bekendmaking ervan tijdens de buurtbabbeldagen in mei '17 leverde meteen 26 aanvragen op, waarvan er tien aanvaard werden. In de loop van 2018 en 2019 werden uiteindelijk tien woningen in de benedenstad grondig gerenoveerd. De werken werden door de renovatiebegeleiders van de provincie van A tot Z ondersteund. De stad Tienen, via het wooninfopunt van het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout, en het OCMW Tienen leverden administratieve ondersteuning en hielpen bij de aanvragen van de premies en de technische woningcontroles. 

Nu het laatste dossier bijna afgerond is, kondigen de stad en de provincie een vervolg aan voor dit project. Binnen het aansluitend gebied net buiten de ring zullen er vanaf 2020 in Grimde en de Potterijwijk tien woningen gerenoveerd kunnen worden. De provincie trekt hiervoor opnieuw een budget van 300.000 euro uit. 

“Wij zijn zeer tevreden dat deze samenwerking verdergezet wordt”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux. “Het verwarmen van woningen blijft de grootste slokop van energie en is verantwoordelijk voor bijna een derde van de CO²-uitstoot. Daarom wil de stad de huidige renovatiegraad van ongeveer 1 % optrekken naar 3 %. Bijkomend draagt dit project bij tot de herwaardering van deze wijken.”

Contact