Verplichting conformiteitsattest uitgebreid voor huurwoningen

31
mei
2023
Skyline Tienen

Wanneer je in de zone tussen het stadscentrum en de grens met de deelgemeenten van Tienen voortaan een woning wil verhuren, ben je verplicht een conformiteitsattest aan te vragen. Met dit attest controleert de stad de kwaliteit van de woning. De verplichting was eerder al van kracht voor het stadscentrum zelf en wordt vanaf 2025 van toepassing op het hele grondgebied.

De stad Tienen wil de woningkwaliteit in de binnenstad verbeteren en huisjesmelkerij tegengaan. Daarom wordt de verplichting van het conformiteitsattest voor huurwoningen gefaseerd ingevoerd. Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat de woning voldoet aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en het aantal toegelaten bewoners.

In 2020 werd het conformiteitsattest verplicht voor iedere woning waarvoor een nieuw huurcontract werd afgesloten in de stadskern van Tienen binnen de Vesten. De verplichting geldt niet alleen voor verhuringen, maar ook voor terbeschikkingstellingen als hoofdverblijfplaats.

“Voortaan is de verplichting ook van toepassing op het kleinstedelijk gebied. Dit is het gebied buiten de stadsring tot aan de grens met de deelgemeentes. Vanaf 1 januari ‘25 wordt de verplichting uitgebreid naar het hele grondgebied. Zo willen we het woningaanbod in Tienen verbeteren en malafide praktijken aanpakken”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux.

Om een conformiteitsattest te bekomen moet je een woningcontrole aanvragen bij het Wooninfopunt van de stad. Een woningcontroleur controleert de woning ter plaatse aan de hand van een technisch verslag. Als de woning conform is, wordt er een attest uitgereikt dat 10 jaar geldig is. Is de woning niet in orde, dan krijgt men technisch advies over welke gebreken verholpen moeten worden om alsnog een attest te verkrijgen. De controle en het attest zijn gratis.

Wordt een woning verhuurd zonder conformiteitsattest, dan kan de boete oplopen tot 350 euro.

 

Contact