Conformiteitsattest verplicht vanaf 2020

19
december
2019

De stad Tienen neemt maatregelen om de woonkwaliteit in de binnenstad te verhogen en huisjesmelkerij tegen te gaan. Vanaf 2020 is een conformiteitsattest verplicht voor iedere woning die vanaf dan verhuurd wordt binnen de Vesten.

Een conformiteitsattest is een bewijs dat een woning technisch in orde is en voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en het aantal toegelaten bewoners. Wie vanaf 1 januari ‘20 een woning in de Tiense binnenstad wil verhuren, moet hierover beschikken. Dit geldt enkel voor nieuwe verhuringen vanaf deze datum. Voor bestaande huurcontracten is dit nog niet verplicht.

“Om een conformiteitsattest te bekomen, dient men via telefoon of e-mail een woningcontrole aan te vragen bij het Wooninfopunt van de stad. De wooncontroleur controleert ter plaatse of de woning voldoet aan de opgelegde voorwaarden. Als dat het geval is, ontvangt men naast het attest ook een sticker die aangeplakt mag worden op de woning”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux.  “Is de woning niet in orde, dan krijgt men technisch advies over wat er moet worden gedaan om  het attest alsnog te verkrijgen. De controle en het attest zijn gratis. Het attest is tien jaar geldig.”

“Wie een woning huurt met een conformiteitsattest, weet dat deze veilig is en voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen”, zegt schepen Delvaux. “Het attest kan een aanvulling vormen op de plaatsbeschrijving. Wordt een woning verhuurd zonder conformiteitsattest, dan kan de boete oplopen tot 350 euro.”

In november ondertekende de stad Tienen, samen met de gemeenten Geetbets en Zoutleeuw en  partners uit de vastgoedsector een charter ter promotie van het gebruik van het conformiteitsattest.

Contact