Conformiteitsattest wordt verplicht voor huurwoningen binnen de stadskern

De stad Tienen neemt maatregelen om de woonkwaliteit in de binnenstad te verhogen en huisjesmelkerij tegen te gaan. Vanaf 2020 is een conformiteitsattest verplicht voor iedere woning die vanaf dan verhuurd wordt in de stadskern binnen de Vesten.

Iedereen die een woongelegenheid in Tienen verhuurt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats moet een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en wordt vanaf 1 januari 2020 verplicht in de stadkern van Tienen. Met dit attest kan je aantonen dat de woning of appartement dat je verhuurt voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en het aantal toegelaten bewoners.

Beschik je al over een conformiteitsattest of is de woning al verhuurd? Dan hoef je niets te doen! Wordt de woning wel (opnieuw) verhuurd vanaf 1 januari 2020 wat moet je dan doen?:

Als je vanaf 2020 een nieuwe huurcontract afsluit en je hebt nog geen geldig conformiteitsattest, dan kan je een wooncontrole aanvragen bij het Wooninfopunt van de stad Tienen om dit te bekomen. Een woningcontroleur van het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout maakt een afspraak om de woning te komen controleren. Van dit onderzoek wordt een verslag opgemaakt met behulp van een puntensysteem. Indien uit dit technisch verslag blijkt dat de woning minder dan 15 strafpunten scoort, zal de burgemeester een conformiteitsattest uitreiken dat 10 jaar geldig blijft. Dit attest geeft de verhuurder ook meer rechtszekerheid bij huurbetwistingen en is aanvullend aan een plaatsbeschrijving.

Je kan een afspraak maken voor een controle via het woonloket. Hier kan je ook terecht voor verdere vragen.

De controle en het afleveren van het conformiteitsattest zijn gratis.

Contact