Snellere aanpak dossiers woonkwaliteit

25
mei
2021
reizigersstraat_2.jpg

De stad Tienen kan voortaan de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring volledig zelfstandig voeren. De stad vroeg een vrijstelling of ontvoogding aan de Vlaamse overheid omdat de extra procedure door Wonen-Vlaanderen veel tijd in beslag nam. Dossiers over woonkwaliteit kunnen nu sneller opgevolgd en afgehandeld worden.

“De stad Tienen zet al jaren volop in op woonkwaliteitsbewaking. De woningcontroleurs van de stad hebben sinds 2020 575 woningen gecontroleerd om de woonkwaliteit te verbeteren”, licht schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux toe. “In dat kader gaat de stad ook de strijd aan met de huisjesmelkers. Tot vorige week kon het IGS Best Wonen tussen Zoet & Zout enkel een voorcontrole doen en moest er op advies van Wonen-Vlaanderen gewacht worden. De stad vroeg daarom begin dit jaar een vrijstelling van adviesverplichting aan bij de Vlaamse overheid.”

Door deze ontvoogding komt de verantwoordelijkheid over de procedure volledig bij de stad te liggen en wordt de procedure ook veel duidelijker voor zowel de eigenaar als de huurder. Er zal in de toekomst nog één woningonderzoek door één instantie gebeuren. Voor de strafrechtelijke dossier en de aanvragen voor een huursubsidie blijft Vlaanderen verantwoordelijk.

Meer informatie krijgt men bij het Wooninfopunt Tienen, tel 016 80 56 81, wooninfopunt@tienen.be

Contact