Stad Tienen vraagt ontvoogding voor woonkwaliteitsdossiers

28
januari
2021
housing-market-background-PPFKJVS

De stad Tienen wil inzetten op het verbeteren van de woonkwaliteit. Omdat de administratieve procedures voor het ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring veel tijd in beslag nemen, heeft de stad een vrijstelling van adviesverplichting aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Na goedkeuring kunnen dossiers over woonkwaliteit zo sneller en autonomer opgevolgd en afgehandeld worden. Het voorstel voor de aanvraag tot ontvoogding wordt vanavond ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

“In het beleidsplan ‘Tienen transformeert’ is het stimuleren van een divers en betaalbaar woonaanbod een beleidsprioriteit. In dat kader gaat de stad ook de strijd aan met de huisjesmelkers. De procedure voor het onbewoonbaar verklaren van een woning duurt momenteel echter erg lang en verloopt in verschillende fasen”, licht schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux toe. “Het IGS Best Wonen tussen Zoet & Zout, voert eerst een voorcontrole in de woning uit. Na deze controle gebeurt er een woningcontrole door Wonen Vlaanderen. De wachttijd  hiervoor kan meer dan 3 maanden oplopen. Hierdoor raken bewoners ontmoedigd. Ze begrijpen niet waarom een tweede controle nodig is en laten de controleur van Wonen Vlaanderen voor een gesloten deur staan. Dan stopt de procedure en kan de stad niet verder.”

Daarom vraag de stad een vrijstelling of ontvoogding aan de Vlaamse overheid voor dit soort dossiers. “Wanneer de extra controle in de procedure wegvalt, kan er veel doeltreffender opgetreden worden”, aldus schepen Delvaux. “Zo kan de stad sneller reageren en optreden, wat de aanpak inzake woonkwaliteit ten goede zal komen.”

Voor de strafrechtelijke dossier en de aanvragen voor een huursubsidie blijft Vlaanderen verantwoordelijk.

Meer informatie krijgt men bij het Wooninfopunt Tienen, tel 016 80 56 81, wooninfopunt@tienen.be

Contact