Opheffing belasting op onbebouwde percelen

29
september
2021
skyline-tienen-reuzenrad-wintermagie-7.jpg

De stad Tienen stopt met het heffen van een jaarlijkse gemeentebelasting op onbebouwde bouwgronden en kavels. De stad wil zo de open ruimte buiten de stadskernen vrijwaren en volgt hiermee de visie van de provinciale en Vlaamse overheid. Na goedkeuring door de gemeenteraad, zal de opheffing met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari ‘21.

De laatste tijd is er, zowel op Vlaams als provinciaal niveau, een evolutie inzake ruimtelijk beleid aan de gang, waarbij de nadruk gelegd wordt op kernversterking. Binnen deze visie wordt ernaar gestreefd zo weinig mogelijk open en onbebouwde ruimte in te nemen. Er wordt ingezet op een samenhangende en evenwichtige ontwikkeling van woongelegenheden, werkplekken en voorzieningen door deze zoveel mogelijk te koppelen aan collectieve vervoersstromen, fietsinfrastructuur en bestaande concentraties van voorzieningen. Er wordt steeds meer afgezien van de ontwikkeling van woonlocaties in gebieden en woonlinten die minder optimaal gelegen zijn ten opzichte van goed uitgeruste kernen.

“In Tienen zijn heel wat onbebouwde gronden gelegen in woonlinten buiten het stadscentrum en de kernen van de deelgemeenten”, zegt schepen van ruimtelijke ordening en financiën Bram Delvaux. “Als we hier de vrije ruimte zoveel mogelijk willen bewaren, is een belasting op onbebouwde percelen moeilijk verdedigbaar. Daarom leggen we nu donderdag 30 september ‘21 aan de gemeenteraad het voorstel voor om deze belasting met terugwerkende kracht vanaf 1 januari ’21 op te heffen.”

Contact