Stedenbouwkundige verordening ter verbetering van de woonkwaliteit

24
september
2020
reizigersstraat_2.jpg

Tienen wil inzetten op het versterken van de woonkwaliteit en doet dit o.m. door de invoering van een reeks nieuwe stedenbouwkundige voorschriften. Elke zelfstandige woning gerealiseerd via nieuwbouw, verbouwing of herbouw, of door het wijzigen van het aantal woongelegenheden of de hoofdfunctie, zal binnenkort moeten voldoen aan een aantal minimumeisen.

De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van de stad Tienen hebben betrekking op de oppervlakte van de woning en de afzonderlijke ruimtes, de toetreding van daglicht, de vrije hoogte tussen vloer en plafond en de aanwezigheid van een private buitenruimte met minimale afmetingen. “Al deze aspecten hebben een grote invloed op de woonkwaliteit”, licht schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux toe. “Ze kunnen afgetoetst worden bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvragen.”

“Daarnaast willen we ook een aantrekkelijk woonaanbod met een mix van verschillende woningtypes stimuleren”, vervolgt Bram Delvaux. “Het fenomeen van doorgedreven opsplitsing van bestaande woningen in appartementen zet een grote druk op het aanbod aan eengezinswoningen. Daarom wordt dit gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Bij grotere nieuwbouw- en herbestemmingsprojecten moet steeds een mix van grondgebonden woningen en appartementen gerealiseerd worden.

De toepassing van deze verordening moet resulteren in een ruimer kwalitatief en gevarieerd woningaanbod en het profiel van Tienen als aantrekkelijke woonstad versterken. Op donderdag 24 september ’20 wordt de verordening ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De stad voorziet de inwerkingtreding begin december, na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Voorafgaand zal er een infosessie georganiseerd worden om architecten en professionelen uit de vastgoedsector te informeren.

Contact