Stopzetting provinciale premie voor super isolerende beglazing en dakisolatie

19
september
2019

De provincieraad heeft beslist om de subsidiereglementen voor het plaatsen van super isolerende beglazing en voor het plaatsen van dakisolatie (bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen) op te heffen. 

Voor het plaatsen van dakisolatie zullen de aanvragen die voor 1/11/2019 ingediend zijn bij de provincie nog behandeld worden.

Voor het plaatsen van super isolerende beglazing zullen de aanvragen die bij de netbeheerder ingediend zijn voor 1/1/2020 nog behandeld worden. De gegevens zullen zoals steeds doorgestuurd worden door de netbeheerder en de aanvragers zullen een voor ingevuld formulier ontvangen.

 

Contact