Tienen renoveert verder

25
september
2020
20_tienen_renoveert_verder.jpg

Bewoners met een beperkt inkomen en één eigendom in bepaalde straten in Grimde, de Potterijbuurt en de stationsbuurt, kunnen dankzij het project ‘Tienen renoveert verder’ hun woning laten renoveren tot een veilige, kwaliteitsvolle en energiezuinige woonst. De provincie Vlaams-Brabant stelt 300.000 euro ter beschikking voor dit project.

9 woningen reeds gerenoveerd tijdens pilootproject

In 2017 startten de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant met een pilootproject voor de heropleving van de benedenstad. De provincie investeerde 300.000 euro en stelde een renovatiebegeleider ter beschikking voor de renovatie van tien woningen. Per woning kon er 30.000 euro in ‘subsidieretentie’ gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen. ‘Subsidieretentie’ wil zeggen dat het geleende bedrag pas terugbetaald moet worden bij verkoop of erfenis.

Het project richtte zich vooral op 65-plussers die eigenaar zijn van een woning, maar met een klein inkomen of pensioen niet de nodige fondsen hebben voor broodnodige renovatiekosten of energiebesparende maatregelen.

In de loop van 2018 en 2019 werden uiteindelijk negen woningen van de 26 ingediende aanvragen in de benedenstad grondig gerenoveerd.

10 woningen worden ‘verder gerenoveerd’

“We breien, samen met de provincie, een vervolg aan dat project met ‘Tienen renoveert verder’”, zegt Bram Delvaux, schepen van ruimtelijke ordening van de stad Tienen. “Binnen het aansluitend gebied net buiten de ring, zullen er in Grimde, de Potterijwijk en de stationsbuurt 10 woningen gerenoveerd kunnen worden. Dit project sluit aan bij de meerjarenplanning om de woonkwaliteit in onze stad te verbeteren”.

De provincie Vlaams-Brabant trekt hiervoor opnieuw een budget van 300.000 euro uit en biedt ook weer gratis renovatiebegeleiding tijdens het verbouwproces. Het renovatiebudget bedraagt maximum 30.000 euro per woning.

De stad en het OCMW Tienen nemen de administratieve verwerking van de subsidieretentie voor zich. Het Wooninfopunt van het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout helpt bij het voortraject en zorgt voor de administratieve afhandeling van de inschrijvingen en de technische wooncontroles.

“Dankzij het pilootproject in Tienen hebben we veel kennis opgebouwd en verschillende partnerschappen opgezet”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor wonen. “Elk van deze partners heeft zijn eigen taak en zo komen we tot een waar bouwteam. Met deze kennis hebben we dit systeem verder uitgewerkt in de rest van onze provincie. Ondertussen lopen er in 24 gemeenten dergelijke projecten. Goed voor niet minder dan 230 renovaties.”

Tienen renoveert verder start op 29 september

Het startschot van het project ‘Tienen renoveert verder’ wordt op dinsdag 29 september gegeven met een kick-off event op de wekelijkse dinsdagmarkt.

De medewerkers van het Wooninfopunt Tienen en de provincie Vlaams-Brabant bemannen er een infostand aan de ingang van het stadhuis. Bewoners kunnen er terecht met al hun vragen en komen te weten of hun woning in aanmerking komt voor dit project.

Contact