Wooninfopunt nu ook meldpunt huurdiscriminatie

23
december
2019

Vanaf januari 2020 kan men bij het Wooninfopunt van de stad terecht om een melding te maken wanneer men het slachtoffer is geworden van discriminatie op de private huurmarkt. Dit gebeurt in samenwerking met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Toch is er veel discriminatie op de huisvestingsmarkt. Vooral kandidaat-huurders zonder arbeidscontract of van niet-Belgische origine worden hiermee geconfronteerd.

Discriminatie is verboden bij elke fase van de verkoop of verhuur van een woning. Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, bestrijdt discriminatie op de huisvestingsmarkt voor alle discriminatiegronden waarvoor het centrum bevoegd is. Daarbij wordt overleg gepleegd met de immosector, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Unia begeleidt en adviseert slachtoffers van discriminatie.

Om de drempel te verlagen voor kwetsbare huurders om melding te maken van discriminatie en hen te informeren over hun rechten, gaat Unia samenwerken met het Wooninfopunt. De medewerkers van deze dienst zullen klachten en gevallen van discriminatie verwerken en indien nodig helpen met het invullen van een meldingsformulier.

 

Contact