Premies Fluvius energiebesparende maatregelen

Financiële ondersteuning aan particulieren voor energiebesparende investeringen aan bestaande woningen.

Voorwaarden

 • Bewoner of eigenaar zijn van de woning of de huurwoning.
 • Bestaande woningen moeten op 1 januari 2006 aangesloten zijn op het distributienet.
 • Nieuwbouwwoningen moeten aan minimale E-peilnormen voldoen.

Procedure

De premieaanvraag voor bestaande woningen moet ingediend zijn uiterlijk 12 maanden na factuurdatum.

De premieaanvraag voor nieuwbouwwoningen moet ingediend zijn uiterlijk 12 maanden na afgifte van het energieprestatiecertificaat.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag voor E-peil met 20% verhoogd.

Het aanvraagformulier is beschikbaar bij het Wooninfopunt en op www.fluvius.be

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken.

Bedrag

Voor bestaande woningen 

Dakisolatie of zoldervloerisolatie via aannemer

Eindfacturen in 2020

 • 4 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)  
 • Voor beschermde afnemers: 10,5 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)

Dakisolatie of zoldervloerisolatie doe-het-zelf

Eindfacturen in 2020

 • 2 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers: 5,25 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)

Na-isolatie bestaande buitenmuur aan buitenzijde via aannemer

Eindfacturen in 2020

 • 15 euro/m² (rd-waarde minstens 3,0 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50% extra premie

Na-isolatie bestaande spouwmuur via aannemer

Eindfacturen in 2020

 • De spouw heeft een minimale breedte van 50mm.
 • 5 euro/m² (conform STS71-1)
 • Voor beschermde afnemers 50% extra premie

Nieuw geplaatste isolatie bestaande buitenmuur via binnenzijde aannemer

Eindfacturen in 2020

 • 15 euro/m² (rd-waarde minstens 2,0 m² k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50% extra premie

Vloerisolatie of kelderisolatie via aannemer

Eindfacturen in 2020

 • 6 euro/m² (rd minstens 2 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50% extra premie

Hoogrendementsbeglazing via aannemer

Eindfacturen in 2020

 • Bij vervanging enkel of dubbel glas: 8 euro/m² (u-waarde max. 1,0 W/m²k)
 • Voor beschermde afnemers 56 euro/m², maximum 40% van de factuur.

Warmtepomp via aannemer*

Eindfacturen in 2020

 • Geothermische warmetepomp 4.000 euro
 • Lucht-waterwarmtepomp 1.500 euro
 • Hybride lucht-waterwarmetepomp 800 euro
 • Lucht-luchtwarmtepomp 300 euro

Telkens per woning of wooneenheid en telkens max. 40% van de factuur.

 • Aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid
 • Verdubbeling van de premie mogelijk indien geplaatst ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied waar geen aardgasnet ligt. Beide verdubbelingen niet cumuleerbaar.
 • Voor beschermde afnemers 20% extra premie

Zonneboiler via aannemer*

Eindfacturen in 2020

 • 550 euro per m², max. 2.750 euro per woning of wooneenheid, max. 40% factuur
 • Aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid
 • Voor beschermde afnemers 20% extra premie

Condensatieketel voor beschermde klanten via aannemer

Eindfacturen in 2020

 • 1.800 euro, max. 40% van de factuur

Totaalrenovatiebonus

Eindfacturen in 2020

 • Te activeren voor eindfacturen vanaf 01-01-2017
 • Binnen een periode van 5 jaar na eerste geactiveerde eindfactuur, minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren uit volgende lijst (de investering die zorgde voor de activatie meegeteld):
 1. dak- of zoldervloerisolatie >= 30 m²;
 2. spouw, buitenisolatie of binnenisolatie >= 30 m²;
 3. vloer- of kelder(plafond)isolatie >= 30 m²;
 4. nieuwe beglazing >= 5 m²;
 5. zonneboiler;
 6. warmtepomp;
 7. ventilatiesysteem:
  • supplement in woningen na 3 investeringen: 1.250 euro;
  • na 4: 1.750 euro in totaal;
  • na 5 en opmaak EPC: 2.750 euro in totaal;
  • na 6: 3.750 euro in totaal;
  • na 7: 4.750 euro in totaal;
  • algemene voorwaarde: de volledige woning moet geïsoleerd zijn per maatregel conform eisen voor het krijgen van de premie;
  • in appartementen: 50% van deze supplementen.

* De premie voor zonneboiler en warmtepomp is geldig bij woningen aangesloten op het elektriciteitsnet voor 01-01-2014 of met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor 01-01-2014.

Voor beschermde afnemers worden de premies met 50% verhoogd (behalve de premie voor een condensatieketel).

Premies voor nieuwbouwwoningen

2020

Bouwaanvraag vóór 01/01/2010

 • ≤E80 voor woningen: 400 euro + 30 euro x (E80 - Epeil van de woning)
 • ≤E80 voor appartementen: 200 euro + 10 euro x (E80 - Epeil van de wooneenheid)

 • ≤E60 voor woningen: 1000 euro + 40 euro x (E60 - Epeil van de woning)
 • ≤E60 voor appartementen: 400 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid)

 • ≤E40 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2011

 • ≤E60 voor woningen: 1000 euro + 40 euro x (E60 - Epeil van de woning)
 • ≤E60 voor appartementen: 400 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid)

 • ≤E40 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 tot 31/12/2013

 • ≤E50 tem E41 voor woningen: 1400 euro + 40 euro x (E50 - Epeil van de woning)
 • ≤E50 tem E41 voor appartementen: 600 euro + 20 euro x (E50 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014

 • ≤E40 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2015 tot 31/12/2015

 • ≤E30 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E30 - Epeil van de woning)
 • ≤E30 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E30 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2016 tot 31/12/2016

 • ≤E20 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E20 - Epeil van de woning)
 • ≤E20 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E20 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvragen vanaf 01/01/2017 komen niet meer in aanmerking voor de energiepremies.

Contact