Conformiteitsattest - Aanvraag

Identificatieggevens van het gebouw

Opgelet: elk appartement, elke studio, elke kamer is een woning

Identificatiegevens van de eigenaar

Adresgegevens 1
Heeft het eigendomsrecht

Identificatiegegevens van de eventuele vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter

Bij onverdeeldheid, vermeld de identificatiegegevens van de andere(n) als bijlage

Adresgegevens 3

Identificatiegegevens van de verhuurder

Bij gezamenlijke verhuur, vermeld de identificatiegegevens van de andere(n) als bijlage. Bij kamers wordt elke eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter of lasthebber die gratis of tegen betaling een kamer ter beschikking stelt, als verhuurder beschouwd. Bij onderverhuur van kamers moet de hoofdverhuurder worden vermeld. 

Adresgegevens verhuurder
Verhuurt

Identificatiegegevens van de woningen

Vermeld als bijlage voor elke woning de volgende gegevens:

  • nummer/letter van de woning;
  • het aantal bewoners;
  • wordt de woning enkel door studenten bewoond (ja/neen);
  • wordt de woning als hoofdverblijfplaats verhuurd (ja/neen).

Bij te voegen documenten

Opgelet: een lokaal kan meerdere functies hebben.Wees volledig.

Opmerking

De burgemeester, de door hem aangestelde technische ambtenaren van de gemeente en de gewestelijke ambtenaren hebben het recht tussen 08.00 en 20.00 uur het gebouw en de kamers te bezoeken om de conformiteit ervan met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet te controleren. De verhuurder en de huurder zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het conformiteitsonderzoek in de beste omstandigheden te laten verlopen (art. 20 van het Kamerdecreet van 4 februari 1997 en art. 13 van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997).

Contact