Stuurgroep IGS Wonen tussen zoet & zout

 

 

Afgevaardigde

Functie

 

Stad Tienen

Marcia De Gent

Afdelingshoofd stadsontwikkeling

Ingrid Goyens

Waarnemend secretaris

Marian Rosier

Huisvestingsambtenaar

OCMW Tienen

Katrien Biebaut

Vertegenwoordiger

Stad Zoutleeuw

Sandra Blockx

Stadssecretaris – voorzitter stuurgroep

Johan Thomas

Diensthoofd ruimtelijke ordening

OCMW Zoutleeuw

 

 

Wonen Vlaanderen

Kristoff Aesseloos

Adjunct-directeur

Provincie Vlaams-Brabant

Gert Poulman

Deskundige woonbeleid

IGS

Liliane Vanhelden

Projectcoördinator