Vlaamse woonlening

Wie een bescheiden inkomen heeft kan onder bepaalde voorwaarden lenen bij het Vlaams Woningfonds voor:

 • de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken;
 • behoud van een woning of appartement na echtscheiding of stopzetting samenwonen;
 • renovatie, aanpassing of verbetering van een woning of appartement.

Voorwaarden

Lenen bij het Vlaams Woningfonds

De sociale lening van het Vlaams Woningfonds is een woonkrediet voor gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen, het belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag niet lager zijn dan 10.795 euro en de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Op de website van het Vlaams Woningfonds kan je met een eenvoudige tool je maximum geïndexeerd inkomen berekenen.

Voorwaarden:

 • de woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest;
 • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden; op de website van het Vlaams Woningfonds kan je met een eenvoudige tool de maximale verkoopwaarde simuleren;
 • het geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden;
 • je moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit;
 • je moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen;

 Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten.

Procedure

Waar te bekomen:

Het Vlaams Woningfonds in Tienen:
Sociaal Huis, Kabbeekvest 110
Zitdag elke maandagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 uur, uitsluitend na afspraak.
Voor een afspraak: tel 02 548 91 44 of tel 02 548 91 49

Meebrengen

Als je langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een SHM, moet je volgende documenten meebrengen:

 • identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden)
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag

Het bedrag dat je kan lenen, verschilt naargelang van de activiteit waarvoor je leent. Je kan lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het inkomen
 • de gezinstoestand
 • de ligging van de woning of het appartement
 • de looptijd van de lening
 • en de referentierentevoet.

De rentevoeten variëren normaal gezien vanaf 1,60%. De rentevoet varieert in functie van de looptijd van het krediet. De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Regelgeving

Uitgebreide informatie over de Vlaamse woonlening kan de terugvinden op de website van het Vlaams Woningfonds.

Contact