Plaatsbeschrijving

De huurder en verhuurder zijn verplicht (voor gezamenlijke rekening) om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen, ofwel vóór het goed wordt betrokken ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in aanwezigheid van beide partijen of hun vertegenwoordigers en dient bij het huurcontract te worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving moet gedateerd en ondertekend zijn door de huurder en verhuurder en gedetailleerd zijn, d.w.z. dat alles tot in de details vermeld wordt; een clausule in de aard van: ‘Het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit’ kan niet meer als een plaatsbeschrijving worden beschouwd.

De huurder en de verhuurder kunnen beroep doen op een deskundige om de plaatsbeschrijving op te stellen of zij mogen dit ook zelf opmaken. Hieronder kan je een modeldocument downloaden dat kan dienen als basis voor de plaatsbeschrijving.