Energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of je huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Voorwaarden

De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

 • een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 • een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 • een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 • een afnemer die tot de prioritaire doelgroep van de energielening behoort
 • een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
 • een huurder die maximaal 524,19 euro huur per maand betaalt.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Procedure

Aanvraag

Voor een gratis energiescan neem je het best contact op met de netbeheerder Fluvius. Je kan bij Fluvius de gratis energiescan online aanvragen (als u tot een van de doelgroepen behoort).

Energiescan van uw woning

De energiescan kan uitgevoerd worden door de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf (bv. De Kringwinkel).
De energiescanner komt langs en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kan omspringen.

 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kan toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin:
  • een overzicht van jouw huidige energiesituatie;
  • de bijbehorende energietips;
  • een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.

Bedrag

Gratis voor de vermelde doelgroepen. Als je niet tot de doelgroep behoort is de prijs afhankelijk van het energiescanbedrijf.

Contact