Energiescan

Via een energiescan kom je te weten hoe je thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij je thuis en geeft tips over jouw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. Je kan hulp krijgen met vragen over jouw energiefactuur

Voorwaarden

Je kan een gratis energiescan aanvragen als

 • je een 'beschermde afnemer' bent (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);
 • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
 • je een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas hebt;
 • je voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
 • je huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;
 • je huurt en in 2024 maximaal 622,44 euro huur per maand betaalt;
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en de persoon waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont niet hoger is dan 37.140 euro, verhoogd met 1.940 euro per persoon ten laste.

Als je niet tot deze categorieën behoort, kan je een gratis energiescan aanvragen op basis van een inschatting van het OCMW.

Als je niet onder één van deze categorieën valt, kan je bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen. 

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Procedure

Aanvraag

Vraag een energiescan aan bij de netbeheerder Fluvius of een energiesnoeiersbedrijf (bv. De Vlaspit).

Energiescan van de woning

De energiescanner komt langs en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kan omspringen.

 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kan toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin:
  • een overzicht van jouw huidige energiesituatie;
  • de bijbehorende energietips;
  • een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.
 • Indien nodig komt de energiescanner opnieuw langs om:
  • kleine energiebesparende werken uit te voeren.
  • uw energiecontract te bekijken en eventueel over te stappen naar een voordeligere leverancier. 
  • de mogelijkheden rond energetische renovatie te bespreken. 

Bedrag

Gratis voor de vermelde doelgroepen. Als je niet tot de doelgroep behoort is de prijs afhankelijk van het energiescanbedrijf.

Contact