Premies Fluvius

Bij netbeheerder Fluvius kan je terecht voor enkele premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen:

 • Premie voor zonnepanelen (met keuringsdatum tot en met 31 december 2023) 
 • Premie sturing elektrische warmte
 • EPC-labelpremie 
 • Tijdelijke premie dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf 
 • Premie E-peil 
 • Relighting
 • Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen 
 • Premie gescheiden afvoersysteem
 • Hemelwaterput met pompinstallatie
 • Infiltratievoorziening

Premies voor beschermde klanten of prioritaire doelgroep:

 • Huur- en isolatiepremie
 • Kortingsbon voor aankoop energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries

Voorwaarden

Voor bestaande woningen 

Zonnepanelen via aannemer

De Vlaamse overheid besliste om deze premie op 1 januari 2024 stop te zetten. Zonnepanelen met keuringsdatum tot en met 31 december 2023 komen in aanmerking voor een premie. De aanmelding van je zonnepanelen, de plaatsing van je digitale meter en het aanvragen van je premie mag wél nog na deze datum gebeuren.

 • Datum indienstname ligt na 1/1/2023
 • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
 • De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden.
 • Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen.
 • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
 • De premie is éénmalig

Premie sturing elektrische warmte via aannemer

 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2024 en 31/12/2024
 • De premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per EAN.
 • Een aannemer/installateur moet het sturingsapparaat plaatsen.

EPC-labelpremie

 • Het EPC mag niet ouder zijn dan 1 januari 2019
 • EPC’s ouder dan 2021 worden krijgen als startdatum standaard 1 januari 2021
 • EPC na renovatie moet binnen de 5 jaar na de startdatum opgemaakt worden
 • De woning/het collectief woongebouw behaalt minstens label C en de wooneenheid minstens label B

Dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf

 • Enkel voor woningen gebouwd vóór 2006.
 • Je moet de isolatie zelf plaatsen
 • De premie is geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal
 • Facturen moeten opgesteld zijn tussen 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024 en mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
 • De totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5m² K/W.

Premie relighting

Onder relighting verstaan we de volledige verwijdering van de bestaande verlichting (armaturen en lampen), de uitvoering van een lichtstudie en een volledig nieuwe verlichtingsinstallatie. De premie geldt voor alle gebouwen van vóór 2006 en kan slechts éénmaal per ruimte worden toegekend.

 • Enkel voor niet-woongebouwen
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2024 en 31/12/2025

Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen 

 • Enkel voor losstaande niet-verwarmde gebouwen zoals een stal, garage, koterij… 
 • Enkel voor verwijdering van asbesthoudende materialen van de dakbedekking of het onderdak.
 • De facturen van de asbestverwijdering gelden vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2025
 • Je offerte én voorschotfactuur (datum voor 1/1/2024) van de asbestverwijdering moeten ingediend zijn voor 1 april 2024
 • Je zonnepanelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van je voorschotfactuur en voor en ten laatste op 30 september 2027 en ingediend en laatste op 31 december 2027.

Premie gescheiden afvoersysteem

 • De gemeente heeft de gemeenteraadsbeslissing bekrachtigd. 
 • De plaatsing van het gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater werd niet verplicht opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Enkel particuliere woningen waarvoor een eerste bouwvergunning werd afgeleverd vóór 1 februari 2005 kunnen deze premie aanvragen. 
 • Je liet je gescheiden afvoersysteem zelf keuren.
 • Na een conforme keuring heeft de aanvrager 24 maanden de tijd om de premie online aan te vragen.

Premie hemelwaterput met pompinstallatie

 • De gemeente heeft de gemeenteraadsbeslissing bekrachtigd. 
 • De plaatsing van een hemelwaterput werd niet verplicht opgelegd.
 • Enkel voor particuliere woningen waarvoor een eerste bouwvergunning werd afgeleverd vóór 7 september 1999.
 • Het hergebruik van het hemelwater is verplicht door de installatie van een pomp met een aansluiting van minstens één toilet of wasmachine.
 • Het volume van de put bedraagt minimum 50 l/m² horizontaal dakoppervlak met een minimum van 3000 l. Minstens 50% van de horizontale dakoppervlakte moet worden aangesloten op de put.

Premie infiltratievoorziening

 • De gemeente heeft de gemeenteraadsbeslissing bekrachtigd. 
 • De plaatsing van een infiltratievoorziening werd niet verplicht opgelegd.
 • Enkel voor particuliere woningen waarvoor een eerste bouwvergunning werd afgeleverd vóór 1 februari 2005.
 • Minstens 50% van de horizontale dakoppervlakte moet worden aangesloten op de infiltratievoorziening.
 • Wanneer een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien.

Voor nieuwbouw

Premie E-peil

 • Enkel voor nieuwbouw
 • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2016

Procedure

Je kan de premie online aanvragen of hulp vragen wij het Wooninfopunt.

Alle documenten moeten indien mogelijk voor de afspraak bij het Wooninfopunt digitaal aangeleverd worden op het e-mailadres:

Meebrengen

Om de aanvraag van de premie te kunnen doen is het belangrijk dat onderstaande op voorhand in orde is: 

 • een elektriciteitsfactuur of een ander document waarop het EAN nummer staat
 • uw identiteitskaart (mét pincode) of uw smartphone (waarop de app itsme®” is geïnstalleerd)
 • documenten betreffende de werken:
  • facturen:
   • de facturen moeten voldoende gedetailleerd zijn opgemaakt;
  • attesten van de aannemer:
   • deze moet je vooraf moet laten invullen door de aannemer
  • foto's van de uitgevoerde werken
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent (indien van toepassing)

Bedrag

Voor bestaande woningen 

Zonnepanelen via aannemer

 • 150 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro (max. 40% van de factuur)
 • Voor beschermde afnemers 20% extra premie (max. 48% van de factuur)

Sturing elektrische warmte via aannemer

 • tot 400 euro
 • max. 50% van de factuurbedragen, exclusief btw

EPC-labelpremie

 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
 • Premiebedrag beschermde afnemer: verhoging premiebedrag met 20%

Dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf

 • 6 euro/m²  
 • Uitsluitend nachttarief: 8 euro/m²
 • Beschermde afnemers: 9 euro/m²
 • Beschermde afnemers met uitsluitend nachttarief: 12 euro/m²

Relighting

Per ruimte bedraagt de premie maximum:

 • 15 000 euro (zonder daglichtsturing) 
 • 20 000 euro (met daglichtsturing) en wordt beperkt tot het factuurbedrag 
  exclusief btw.

Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen 

 • 12 euro per m² asbestverwijdering. Het premiebedrag is begrensd tot 100% op de totale investeringskost aangaande asbestverwijdering en afvoer exclusief btw

Premie gescheiden afvoersysteem

 • 500 euro

Hemelwaterput met pompinstallatie

 • 250 euro

Infiltratievoorziening

 • 250 euro

Voor nieuwbouw

Premie E-peil

 • Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil
 • Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Uitgebreide en gedetailleerde informatie kan je online terugvinden op de website van Fluvius.

Contact