Premies Fluvius

De meeste premies van Fluvius die voor 1 juni 2022 konden aangevraagd worden, zijn geïntegreerd in de nieuwe Mijn VerbouwPremie. Enkele premies kunnen wel nog worden aangevraagd:

 • Premie voor zonnepanelen 
 • Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen 
 • Premie sturing elektrische warmte
 • Tijdelijke premie dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf 
 • Premie gescheiden afvoersysteem
 • EPC-labelpremie 
 • Premie E-peil 

Premies voor beschermde klanten of prioritaire doelgroep:

 • Huur- en isolatiepremie
 • Kortingsbon voor aankoop energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries

Voorwaarden

Voor bestaande woningen 

Zonnepanelen via aannemer

 • Datum indienstname ligt na 1/1/2021
 • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adre
 • Aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid (RESCERT)
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen.
 • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
 • De premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per woning of wooneenheid.
 • De geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn.

Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen 

 • Niet-verwarmd gebouw zoals een stal, garage, koterij… waarvan de dakbedekking bestaat uit asbest.
 • Het gaat over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien,…) of het onderdak.
 • De facturen van de asbestverwijdering gelden vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2025
 • De kosten voor “afvoerplicht asbest” worden omschreven op de factuur
 • Je offerte én voorschotfactuur (datum voor 1/1/2024) van de asbestverwijdering moeten ingediend zijn voor 1 april 2024
 • Je zonnepanelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van je voorschotfactuur en voor 01/01/2026 en ingediend voor 1/4/2026

Premie sturing elektrische warmte via aannemer

 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2022 en 31/12/2024
 • De premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per EAN.
 • Een aannemer/installateur moet het sturingsapparaat plaatsen.

Dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf

 • De isolatie moet zelf geplaatst zij.
 • De premie is geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal.
 • De aanvraag moet worden ingediend bij Fluvius uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (=eindfactuur).
 • Eindfacturen tussen 01/07/2022 en 30/04/2023 (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)

Premie gescheiden afvoersysteem

 • De gemeente heeft de gemeenteraadsbeslissing bekrachtigd. 
 • De plaatsing van het gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater werd niet verplicht opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Enkel particuliere woningen waarvoor een eerste bouwvergunning werd afgeleverd vóór 1 februari 2005 kunnen deze premie aanvragen. 
 • Je liet je gescheiden afvoersysteem zelf keuren.
 • Na een conforme keuring heeft de aanvrager 24 maanden de tijd om de premie online aan te vragen.

EPC-labelpremie

 • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
 • Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
 • Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
 • Het EPC-attest moet schriftelijk of digitaal ondertekend zijn

Voor nieuwbouw

Premie E-peil

 • Enkel voor nieuwbouw
 • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2016

Procedure

Je kan de premie online aanvragen of hulp vragen wij het Wooninfopunt.

Alle documenten moeten indien mogelijk voor de afspraak bij het Wooninfopunt digitaal aangeleverd worden op het e-mailadres:

Meebrengen

Om de aanvraag van de premie te kunnen doen is het belangrijk dat onderstaande op voorhand in orde is: 

 • een elektriciteitsfactuur of een ander document waarop het EAN nummer staat
 • uw identiteitskaart (mét pincode) of uw smartphone (waarop de app itsme®” is geïnstalleerd)
 • documenten betreffende de werken:
  • facturen:
   • de facturen moeten voldoende gedetailleerd zijn opgemaakt;
  • attesten van de aannemer:
   • deze moet je vooraf moet laten invullen door de aannemer
  • foto's van de uitgevoerde werken
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent (indien van toepassing)

Bedrag

Voor bestaande woningen 

Zonnepanelen via aannemer

 • 150 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro (max. 40% van de factuur)
 • Voor beschermde afnemers 20% extra premie (max. 48% van de factuur)

Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen 

 • €12 per m² asbestverwijdering. Het premiebedrag is begrensd tot 50% op de totale investeringskost aangaande asbestverwijdering en afvoer exclusief btw

Premie sturing elektrische warmte via aannemer

 • 50% van de factuurbedragen, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400.

Dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf

 • 6 euro/m²  
 • Uitsluitend nachttarief: 8 euro/m²
 • Beschermde afnemers: 9 euro/m²
 • Beschermde afnemers met uitsluitend nachttarief: 12 euro/m²

Premie gescheiden afvoersysteem

 • 500 euro

EPC-labelpremie

 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
 • Premiebedrag beschermde afnemer: verhoging premiebedrag met 20%

Voor nieuwbouw

Premie E-peil

 • Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil
 • Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Uitgebreide en gedetailleerde informatie kan je online terugvinden op de website van Fluvius.

Contact