Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Indien uit een vooronderzoek blijkt dat de woning niet voldoet aan de normen en vereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid en minimaal comfort, dan wordt er een administratieve procedure bij het Agentschap Wonen Vlaams-Brabant opgestart.

Blijkt uit het technisch verslag van dat onderzoek dat de woning niet voldoet, dan kan de burgemeester beslissen om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren. De woning wordt dan op de gewestelijke inventaris geplaatst.

Is de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden opgenomen in de gewestelijke inventaris, dan is er zowel een gewestelijke als een stedelijke belasting van toepassing.

 

Voorwaarden

 

 

Procedure

 

 

Meebrengen

 

 

Bedrag

 

 

Uitzonderingen

 

 

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Kamerdecreet.

 

Contact