Vlaamse energielening

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je bestaande woning of om jouw nieuwbouwproject nog energiezuiniger te maken. Voor de toekenning van deze leningen hebben de stad en het OCMW een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met IGO, erkend als kredietgever met sociaal doel. Deze lening is beperkt tot de sociale doelgroep.

Voorwaarden

Doelgroep

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1), alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd dienen hier recht op te hebben!;
 • personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017 (aanslagjaar 2018) lager of gelijk aan € 31.340, te verhogen met 1.630 euro per persoon ten laste;
 • personen met het meest recent gezamenlijk belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66, te verhogen met 3467,55 euro per persoon ten laste; beschermde afnemers: recht op sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas;
 • personen die in schuldbemiddeling zitten of collectieve schuldenregeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

Investeringen

Je kan een energielening krijgen voor quasi alle energiebesparende investeringen. Sommige investeringen zijn onderworpen aan specifieke energieprestaties. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan je de werken zelf uitvoeren.

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen … )
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en er geen enkel glas meer is)
 • Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Relighting of relamping 
 • Energiezuinige huishoudtoestellen 
 • Energieaudit (in combinatie met 1 van de vorige maatregelen)
 • Energieopslagtechnieken en beheersystemen

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kan je voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).

 

Procedure

Het leningdossier wordt vóór de start van de werken ingediend bij Energiehuis IGO, Johan Eyben, De Vunt 17, 3220 Holsbeek energielening@igo.be . Het document voor de kredietaanvraag is beschikbaar bij het wooninfopunt en onze medewerkers helpen u met de voorbereiding van uw dossier.

Meebrengen

 • De identiteitskaart van alle kredietaanvragers.
 • De offerte(s) van de uit te voeren werken.
 • Een bewijs dat je tot de doelgroep behoort
 • Bewijsstukken van jullie inkomsten van de laatste drie maanden (loonfiches, pensioenfiches, attesten van stortingen aan jezelf als zelfstandige, bewijs van werkloosheids-, ziekte- of invaliditietsuitkering,...). Als je geen andere bewijsstukken hebt, mogen dit kopieën van rekeninguittreksels zijn.
 • Het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen van alle kredietaanvragers (dit is het document dat je van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangt waarin staat hoeveel belastingen je dient te betalen of terugkrijgt). We hebben het volledige aanslagbiljet nodig.
 • Het aanslagbiljet personenbelasting van 2018 (inkomsten 2017)
 • Als je de lening aanvraagt voor een woning die je huurt of verhuurt: een kopie van de huurovereenkomst. 
 • Als er een energiescan werd uitgevoerd in de woning: het rapport hiervan.
 • De laatste afrekening van elektriciteit en eventueel aardgas, want we bekijken graag samen met jouw je energieverbruik (in kWh of m³ niet in euro). Als je nog niet of nog maar net in de woning woont is dat helaas niet mogelijk en hoef je de afrekening niet toe te voegen. 

Bedrag

Je kan een bedrag tussen 1.250 en 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van maximum 10 jaar. De rentevoet van de energielening is 0%. Deze interestvoet is vast over de volledige looptijd van de lening en is eveneens het jaarlijks kostenpercentage of JKP. Dit betekent dat er geen bijkomende kosten aan de lening verbonden zijn, dus geen dossierkosten noch commissielonen.

Contact