Provinciale aanpassingspremie woningen ouderen en personen met een beperking

Premie aan ouderen en personen met een beperking die werken aan hun woning uitvoeren om de woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 
 • Je bent bewoner (eigenaar of huurder) van de woning.
 • Je beschikt niet over de volle eigendom of het volledige vruchtgebruik van andere onroerende goederen waarvan het niet geïndexeerde kadastraal inkomen hoger is dan € 125.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen volgens het meest recente aanslagbiljet voor de personenbelasting, mag niet meer bedragen dan 37.140 euro voor een alleenstaande en 51.990 euro voor een gezin van minimum 2 personen. Deze bedragen worden verhoogd met 4.160 euro per persoon ten laste.

Procedure

De premie kan worden aangevraagd voor of na de werken. De kosten moeten bewezen worden met facturen van maximum 1 jaar oud. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het wooninfopunt of kunnen gedownload worden via https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/aanpassingspremie.

Meebrengen

 • Identiteitskaart en pincode;
 • Een kadastraal uittreksel met een overzicht van alle onroerende goederen van de aanvrager(s) mét vermelding van het kadastraal; inkomen (gratis online opvraagbaar via www.myminfin.be).
 • Het formulier B2, in te vullen door het ziekenfonds als de aanvrager voldoet aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT);
 • Het formulier B3, in te vullen door de eigenaar van de woning als de aanvrager de woning huurt;
 • Een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën;
 • Als de aanvrager een persoon met een handicap is: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD) of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt;
 • Offertes en facturen van de werken.

Wij kunnen je helpen met de aanvraag van het kadastraal uittreksel en het downloaden van het meest recente aanslagbiljet.

Bedrag

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs, met een maximum van 2.500 euro. Indien de aanvragers voldoen aan de inkomensvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde tegemoetkoming (VT) bij het ziekenfonds kan een provinciale premie toegestaan worden van 75 % van de kostprijs van de werken, met een maximum van 2.500 euro.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact