Discriminatie op de huurmarkt

Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt. Het onderscheid tussen legitieme selectie en discriminatie blijkt niet altijd even duidelijk te zijn. De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Toch is er nog veel discriminatie op de huisvestingsmarkt. Vooral kandidaat-huurders zonder arbeidscontract en kandidaat-huurders van niet-Belgische origine worden hiermee geconfronteerd.

Wat doet Unia?

Discriminatie is verboden en dat bij elke fase van de verkoop of verhuur van een woning. Unia bestrijdt discriminatie op de huisvestingsmarkt voor alle discriminatiegronden waarvoor ze bevoegd zijn. Daarbij overleggen ze met de sector, de overheid en het maatschappelijke middenveld. Ze begeleiden en adviseren slachtoffers van discriminatie.

Wat doet het Wooninfopunt?

Word je gediscrimineerd tijdens je zoektocht naar of je verblijf in een woning? En weet je niet goed hoe stappen te ondernemen? Kom langs bij het Wooninfopunt en wij luisteren naar jouw verhaal. Stellen wij vast dat we genoeg gegevens hebben om een melding te maken bij Unia, dan helpen wij je met het invullen van het meldingsformulier.

Informatie nalezen?

De brochure van Wonen Vlaanderen biedt zowel huurders, verhuurders, als professionele spelers zoals vastgoedmakelaars een overzicht van de discriminatiewetgeving. Wat is discriminatie en wanneer is een keuze voor een bepaalde huurder toch gerechtvaardigd? Welke eisen mag men stellen aan kandidaat-huurders? En welke informatie mag op welk tijdstip worden opgevraagd?
Raadpleeg hier de brochure over discriminatie op de huurmarkt van Wonen Vlaanderen.

Ben je zelf gediscrimineerd of getuige van discriminatie? Dan kan je hiervan een melding maken bij UNIA of een afspraak maken bij het Wooninfopunt.

 

Contact