Beheerscomité IGS Best Wonen tussen Zoet & Zout

Naam

Functie

Afgevaardigde

Aesseloos Kristoff

Afgevaardigde

Wonen Vlaanderen

Beelen Ilse

Schepen van welzijn

Stad Zoutleeuw

Buyse Katarine

Afgevaardigde

Provincie Vlaams-Brabant

Decorte An

Afgevaardigde

Wonen Vlaanderen

Delvaux Bram Schepen RO & financiën Stad Tienen
Jamar Chris Schepen van wonen Gemeente Geetbets
Mertens Roger Schepen RO & woonbeleid Stad Zoutleeuw
Poulman Gert Afgevaardigde Provincie Vlaams-Brabant

PLAATSVERVANGERS

Lassaut Rik

Schepen

Gemeente Geetbets

Roggen Jo

Burgemeester

Gemeente Geetbets

Tombeur Ine

Schepen van mensen

Stad Tienen