Register verwaarlozing

Het wooninfopunt houdt een register verwaarlozing bij. Dit bestaat uit een lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

Er is sprake van verwaarlozing als er ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval zijn aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas. De ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval worden vastgesteld in een technisch verslag. Een woning of een gebouw vertoont ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval als het volgens dit technisch verslag een eindscore behaalt van minstens 9 punten, waarbij een gebrek of teken van verval van categorie I geldt voor 1 punt, van categorie II voor 3 punten en van categorie III voor 9 punten.

Contact