Tweede verblijven

In Geetbets, Tienen en Zoutleeuw is er een gemeentebelasting gevestigd op tweede verblijven, dit werd ingevoerd om te vermijden dat eigenaars van woningen of gebouwen die op de leegstand voorkomen aangifte doen als tweede verblijf om de belasting op de leegstand te ontlopen.

Voorwaarden

Als tweede verblijf wordt elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid beschouwd waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister.
Als tweede verbijf wordt niet beschouwd:

  • De lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
  • Garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens;
  • De woongelegenheden die zijn opgenomen in de registers inzake leegstand en verwaarlozing.

 

 

Procedure

De eigenaar (s) van een tweede verblijf is/zijn verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen via een aangifteformulier.

Contact