Zonnekaart

Op ‘Zonnekaart Vlaanderen’ kunnen we nagaan hoe geschikt jouw dak is voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler. Je hoeft alleen maar je adres in te tikken en je krijgt dan voor het hele dak of voor de dakdelen een inschatting van de mogelijkheden:

  • 'ideaal';
  • 'bruikbaar';
  • 'beperkt bruikbaar of niet bruikbaar'.

Is een bepaald dakdeel op de Zonnekaart donkergroen ingekleurd? Dan kunnen zonnepanelen méér energie opleveren dan nodig voor gezinsverbruik. Op die daken kunnen dus grotere zonne-installaties geplaatst worden.

Berekeningen

De geschiktheid van het dak hangt af van de jaarlijkse hoeveelheid zoninstraling. Die is heel plaatsgebonden en is afhankelijk van de oriëntatie en de helling van het dak. Ook de schaduw op de verschillende delen van een dak speelt een rol. De Zonnekaart houdt daar allemaal rekening mee bij de berekening van de geschiktheid.

Als het dak geschikt is, krijg je ook informatie over:

  • gemiddelde kostprijs van de installatie;
  • de terugverdientijd;
  • en de winst die gemaakt kan worden met de installatie(s).

Het resultaat is een inschatting. Een installateur van zonne-energiesystemen kan het resultaat verder onderzoeken en verfijnen.

De kaart houdt geen rekening met

  • eventuele dakvensters;
  • zonnepanelen/boilers die al op het dak liggen;
  • de vraag of het dak voldoende stabiel is om de installatie te dragen.

Klik hier en bekijk jouw dak en jouw winst op de zonnekaart.