Conformiteitsattest voor verhuren van woningen

Als je een woning verhuurt in het Vlaamse gewest, moet je zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en het aantal toegelaten bewoners. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen waarmee je kan aantonen dat de huurwoning aan deze kwaliteitsnormen voldoet.

 

Voorwaarden

Je bent verhuurder van de woning.

Procedure

Aanvragen kunnen gebeuren met het pdf-aanvraagformulier of het elektronisch invulformulier.

Het onderzoek naar de conformiteit van de woning zal uitgevoerd worden door de gemeentelijke woningcontroleur van het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout. 

Controlepunten zijn o.a.

 • Zijn de technische installaties (elektriciteits- en gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig?
 • Is er een risico op CO-vergiftiging?
 • Kan de woning voldoende verlucht worden?
 • Is er vochtschade?
 • Is er dubbele beglazing aanwezig?
 • Zijn er voldoende rookmelders?
 • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?
 • Is het dak van de woning voldoende geïsoleerd?

Van het onderzoek wordt een verslag opgemaakt waarbij gebreken worden gequoteerd in 3 categorieën. Indien uit het technisch verslag blijkt dat de woning minder dan 7 gebreken van categorie I scoort, zal de burgemeester een conformiteitsattest uitreiken dat 10 jaar geldig blijft.

Voor een woning in Tienen die verhuurd wordt of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen.

2017-2019: in de zone Tienen benedenstad Oost, die bestaat uit volgende straten:

 • Beauduinstraat nr. 44 - 158;
 • Beauduinstraat nr. 43 - 165;
 • Beggaardenstraat;
 • Gasthuismolenstraat;
 • Kapucijnenplein;
 • Kapucijnenstraat;
 • Kortestraat;
 • Lombardstraat;
 • Paardenbrugstraat;
 • Reizigersstaat.

2020-2024: in de stadskern van Tienen binnen de Vesten.

Vanaf 2025: voor het volledige grondgebied van Tienen.

In Zoutleeuw is het conformiteitsattest verplicht vanaf 2022 voor het volledige grondgebied.

In Geetbets is een conformiteitsattest nog niet verplicht maar zeker aan te raden, het is namelijk een belangrijk kwaliteitslabel en dus een extra troef bij de verhuur van de woning. Het attest geeft meer rechtszekerheid bij huurbetwistingen en is aanvullend aan een plaatsbeschrijving.

Meebrengen

Aanvraagformulier en EPC attest.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Indien een conformiteitsattest wordt afgeleverd in het kader van een huursubsidie of adminstratieve procedure ongeschikt- of onbewoonbaar.

Regelgeving

 • De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en uitvoeringsbesluit.
 • Het Kamerdecreet en uitvoeringsbesluit.
 • Het heffingsdecreet en uitvoeringsbesluit.
Online aanvragen

Contact