Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen

De Vlaamse overheid houdt een inventaris (VIVOO) bij van woningen die ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn verklaard overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en woningen die onbewoonbaar zijn verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

Vlaanderen heft een belasting op de woningen opgenomen in deze inventaris: de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen. De stad Tienen heft jaarlijks bovendien 200 opcentiemen op de gewestelijke heffing.

De actuele lijst van woningen die zijn opgenomen kan je online raadplegen.