Vlaamse aanpassingspremie 65-plussers

Premie voor noodzakelijke aanpassing van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van een inwonende 65-plusser.

 • Werken aan technische installaties en hulpmiddelen 
  • het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een 65-plusser. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste.
  • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;
  • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
  • het installeren van vaste, in de woning verankerde, mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen
  • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen
  • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken (voor het plaatsen van nieuwe automatische deuren, poorten en rolluiken komt enkel de motor in aanmerking).
 • Werken om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen 
  • het toegankelijk maken van de woning via hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels
  • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen
  • het wegwerken van niveauverschillen op de woonverdieping van de woning door het verhogen of verlagen van vloeren
  • het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen
  • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een wooneenheid in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Voorwaarden

 • De aanvrager, partner of het inwonend gezinslid is ouder dan 65 jaar.
 • Er wordt gekeken naar het laatst gekende aanslagbiljet:
  • 37.030 euro voor een alleenstaande
  • 51.840 euro voor een 65-plusser met een persoon ten laste, te verhogen met 4.150 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 51.840 euro voor koppels, te verhogen met 4.150 euro
   per bijkomende persoon ten laste
 • De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats.
 • De 65-plusser mag op datum aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem/haar werd bewoond. 

Procedure

De premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken. Facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar. 

Aanvraagformulier is te verkrijgen bij het wooninfopunt of is online beschikbaar.

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken en het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting.

Bedrag

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro. De kostprijs van de werken moet minstens 1.200 euro bedragen. Dit bedrag wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur als bewijs van de gedane werken.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact