Omgevingsvergunning

Op 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning in werking. De omgevingsvergunning houdt een grote wijziging in voor zowel aanvragers als overheid voor het aanvragen en behandelen van onder meer aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning.

Zo worden andere aanvraagformulieren, procedures en termijnen gehanteerd.

De omgevingsvergunning omvat:

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting.
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
 • Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten.
 • Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden.
 • Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling
 • Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.
 • Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan.

Later, wellicht in maart 2018, zal ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning geïntegreerd worden in het stelsel van de omgevingsvergunning.

Procedure

Algemeen

 • Voor de samenstelling van je dossier dien je rekening te houden met de normenboeken omgevingsvergunning: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling
 • Indien je een aanvraag wil indienen waarvoor de medewerking van een architect verplicht is, of je werkt samen met professionelen, dan ben je verplicht om je aanvraag digitaal in te dienen. Voor de andere gevallen heb je de mogelijkheid om de aanvraag digitaal of analoog indienen.

Aanvraag doen via het online Omgevingsloket

Iedereen kan online zijn dossier indienen. Dit is de meest eenvoudige manier. Je vindt meer info over de voorbereiding van een dossier op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Digitale aanvragen moeten worden ingediend via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningsaanvragen.

Aanvraag doen op papier (analoge aanvragen)

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. De gemeente is dan verplicht om uw dossier te digitaliseren.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • werken zonder verplichte medewerking van een architect
 • IIOA's van klasse 3
 • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen

aandachtspunten

 • Je dient het nieuwe aanvraagformulier te gebruiken.
 • Bij sommige vragen in de hoofdformulieren word je doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek
 • De manier waarop een bundel met analoge tekeningen, foto's en documenten ingediend wordt, moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen om als correct beschouwd te worden:
  • Papierformaat: A3 of A4. • Enkelzijdige bedrukking. • De pagina's mogen niet gevouwen of aan elkaar geniet worden.
  • Op de bladen met de tekeningen en legende dient een tabel te worden opgenomen zoals het bijgevoegd voorbeeld. De tabel dient altijd aan de rechteronderkant van het blad geplaatst te worden. (zowel bij A4 als bij A3 formaat) In deze tabel dienen alle vakken correct te worden ingevuld en ondertekend te worden door de aanvrager.
  • Voorbeeld A4
  • Voorbeeld A3

Meer info op www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvragen-omv-op-papier

Bedrag

Je vindt alle info over de bedragen in onderstaand reglement.

Regelgeving

Je vindt alle info over de regelgeving op ww.omgevingsloketvlaanderen.be/regelgeving

Contact