Stopzetting premie voor gascondensatieketel

8
juni
2023
gasketel

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 2 juni 2023 de principiële beslissing om de premie voor een gascondensatieketel stop te zetten voor eindfacturen vanaf 1 november 2023. 

De aanvraag van de premie (in Mijn VerbouwPremie) zal nog mogelijk zijn tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de eindfactuur dateert van voor 1 november 2023 (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag). Verwacht wordt dat deze beslissing nog voor het zomerreces finaal wordt goedgekeurd. De beslissing kadert in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030, dat de Vlaamse Regering al eerder in mei goedkeurde.  

Wie investeert in een gascondensatieketel (met productlabel A), kan hiervoor momenteel een premie aanvragen binnen Mijn VerbouwPremie. Deze premie bedraagt maximaal 1800 euro voor eigenaar- bewoners uit de laagste inkomenscategorie of verhuurders via een sociaal verhuurkantoor (SVK) die een gascondensatieketel plaatsen. De premie kan oplopen tot 2500 euro, als dit ter vervanging is van een stookolieketel.  

Verbouwers die investeren in duurzame energie, kunnen nog steeds rekenen op premies voor warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers. 

Alle voorwaarden vindt u terug op www.mijnverbouwpremie.be.

Contact